Omgaan met het overlijden van uw huisdier

Het overlijden van een huisdier kan erg ingrijpend voor het baasje of bazinnetje van het dier zijn. Sommige mensen hebben al gezien of gevoeld dat het einde van het leven van hun trouwe huisdier nadert, voor andere mensen komt dit als een donderslag bij heldere hemel. Bij veel mensen is de emotionele band met hun huisdier erg sterk. Meestal gaat het om honden of katten, maar er zijn ook mensen die een speciale band met hun knaagdier, vis of vogel hebben. Wanneer uw huisdier lang tijd je maatje is geweest, heb je behoefte aan een rustig afscheid en een periode van rouw. Iedereen verwerkt dit verlies op zijn eigen manier, want een huisdier is voor veel mensen meer dan zomaar een huisgenoot, het is een maatje.

Wanneer je de dood van je huisdier hebt geaccepteerd, begint de fase waarin het herstel kan beginnen. Probeer je gevoelens niet te onderdrukken, deze emoties zijn volkomen normaal en horen bij een gezond rouwproces. Alleen wanneer je jezelf een periode van rouw toestaat, zal je erin slagen de dood van je huisdier te verwerken en zal het verdriet langzaam slijten. Het is normaal dat je je de eerste dagen niet lekker en neerslachtig voelt. Depressieve gevoelens kunnen zich uiten door huilen, lusteloosheid en slapeloosheid. Andere symptomen zijn verminderde eetlust, gevoelens van wanhoop en hulpeloosheid, hoofdpijn en vermoeidheid.

Er zijn mensen die hun huisdier horen of voelen of dat het dier langs hun handen of benen strijkt, mijn ervaring is dat ze er dan ook daadwerkelijk kunnen zijn. Dieren die overgegaan zijn kunnen makkelijk van de ene dimensie naar de andere dimensie gaan en daardoor af en toe gewoon eens even komen "buurten". Na verloop van tijd kunnen deze gevoelens verdwijnen. Kinderen hebben vaak een hechte band met hun huisdieren en het kan dan ook voorkomen dat kinderen het overleden huisdier gewoon nog rond zien lopen en ook reageren alsof ze er zijn. Kinderen kunnen nog heel makkelijk contact met gene zijde hebben, dus zeg nooit tegen een kind dat het niet bestaat. Dieren spelen ook een belangrijke rol in de emotionele ontwikkeling van het kind en bieden vriendschap, genegenheid, zekerheid en stabiliteit. De reactie op het overlijden van een huisdier is niet alleen afhankelijk van de diepte van de band met het dier.

Ook de leeftijd van het kind en de manier waarop de omgeving met de dood omgaat zijn belangrijke factoren. Kinderen jonger dan vijf jaar begrijpen meestal niet wat doodgaan eigenlijk is. Zij begrijpen wel dat er iets naars aan de hand is, maar zij gaan ervan uit dat deze toestand van voorbijgaande aard is, en dat het dier binnenkort terugkomt. Kleine kinderen hebben nu extra aandacht en steun van hun ouders nodig. Kinderen tussen vijf en negen jaar begrijpen dat de dood onvermijdelijk en definitief is en bij het leven hoort. Juist omdat zij het begrijpen is het belangrijk dat zij uiting kunnen geven aan hun gevoelens van verlies en verdriet. Geef uw kinderen nooit de indruk dat zij te klein zijn om te begrijpen wat er gebeurd is. Kinderen ouder dan negen jaar weten meestal wat dood en rouw is. Zij voelen hetzelfde als volwassenen. Kinderen hebben echter vaak meer moeite om de dood van hun dier te verwerken. Hun rouwverwerking kan soms zelfs lichamelijke klachten of gedragsstoornissen tot gevolg hebben. Zij kunnen net als volwassenen symptomen van depressie vertonen. Ook slaapstoornissen of andere problemen als bedplassen, nachtmerries of concentratiestoornissen komen voor. Het is belangrijk dat uw kind uiting kan geven aan zijn gevoelens. Soms helpt het wanneer het kind gedichten schrijft of tekeningen maakt. Wees in ieder geval eerlijk over de dood van het dier. Gebruik begrijpelijke taal en laat het kind deelnemen aan de rouwperiode binnen het gezin. Wanneer het nodig mocht zijn om uw dier te laten inslapen, is het belangrijk dat uw kinderen hun mening mogen geven. Voorwaarde is natuurlijk dat zij oud genoeg zijn om te begrijpen wat er aan de hand is. Leg hen uit dat zij de kwaliteit van leven van het dier in hun mening moeten laten meewegen. Wees voorzichtig met de term ‘inslapen’ want sommige kinderen stellen slapen ineens gelijk aan dood zijn, wat uiteraard tot ernstige problemen kan leiden.

Ook voor oudere mensen kan het verlies van een huisdier een grote onoverkomelijke ramp zijn. Vaak zijn deze mensen alleenstaand en hebben een extra sterke band met hun huisdier. Zij hebben dus bijzonder veel te lijden. Soms kan de dood van het huisdier ook weer de rouw om de overleden partner of een ander familielid oprakelen. Het is belangrijk dat zij in dit geval speciale aandacht krijgen. U kunt kiezen voor het begraven van uw huisdier en voor het cremeren van uw huisdier. Sommige gemeenten staan het toe dat u uw huisdier in de achtertuin begraaft, maar dit blijft dan beperkt tot de kleine huisdieren als honden, katten, knaagdieren enz.

Het is mogelijk om via mij een afscheidsbehandeling te doen voor dieren die net overgegaan zijn, of voor dieren die op het punt staan om over te gaan, bijvoorbeeld door euthanasie. Je kan dan met een dier in contact treden en vertellen wat er gaat gebeuren, maar ook waarom je de moeilijke beslissing hebt moeten maken. Het is een manier waarop je mens- en dierwaardig afscheid kunt nemen van een dier en het kan een manier zijn om het afscheid te beter te verwerken. Een afscheidsbehandeling mag je maar 1x toepassen. Het is bij voor mij onbekende dieren makkelijker een afscheidsbehandeling via een foto op afstand te doen. Na de afscheidsbehandeling zoek ik altijd contact met het baasje/bazinnetje ter nazorg en voor een eventuele boodschap die een overleden dier nog kan hebben voor baasje of bazinnetje.